Jakým největším nesnázím jste v podnikání museli čelit?

V  podnikání, ale i v životě je běžné, že se musíme čas od času potýkat s nepříjemnými situacemi, kdy se nedaří. Co s tím?

Můžeme se do obtížných situací dostat díky vlastním chybám, nezkušenosti, ale také díky vnějším okolnostem, na které vliv nemáme. Tak už to v podnikání i v životě chodí.

V dané chvíli je pro každého taková situace  velmi nepříjemná, stojí mnoho emocionálního vypětí,  mnohdy i finančních ztrát,  zásadních životních rozhodnutí  a zvratů.

Na období „nezdaru“  našeho života můžeme nahlížet různě.

Problém – role oběti

Buď se k „momentálnímu problému“ postavíte jako k nepřízni osudu, budete se utápět vaší neschopností a tvrdit, jak je svět nespravedlivý. Jednoduše uděláte ze sebe oběť!

Mě se také podařilo do role oběti sklouznout. Bylo to díky dlouhodobé ( lépe řečeno dlouholeté ) nepřízni v MLM podnikání. Následně to šlo jako po másle. Jelikož jsem se ztotožnila s rolí oběti, následovalo totální vyčerpání a vyhoření, jak pracovní tak i osobní. Následně jsem propadla hraní na PC hrách, u kterých jsem si to pěkně osladila a postupně přibrala 10 kg navíc. Hodně jsem se nenáviděla, za to, kam jsem to dopracovala…

V takové situaci většinou zabředne člověk jako v bludném kruhu. Je velmi obtížné najít řešení a začít dělat věci jinak. Zvláště pak, má-li nasazeny brýle, přes které ani není vidět, že je potřeba udělat změnu, aby bylo možné vystoupit ze začarovaného kruhu oběti.

Výzva vs. problém

Oproti tomu, pokud nahlížíte na nepříznivé situace v životě i v podnikání jako na výzvy, možnosti něco dělat jinak, něco nového se naučit, pochopit, pak vždy naleznete řešení, jak takovou situaci obrátit ve svůj prospěch. Při takovém postoji k dané situaci, je jen otázka času, kdy najdete vhodné řešení, které Vám přinese kýžené ovoce.

Mám to vyzkoušené na sama na sobě. Díky tomu, že jsem změnila postoj a namísto role oběti jsem převzala zodpovědnost, za to v jakých srač..ch se máchám, nastal neuvěřitelný zlom.

Našla jsem sílu, pochopení a následně i řešení, jak začít pracovat sama se sebou. Také jsem od základů změnila svoje podnikání.

Mé dosavadní neúspěchy jsem přijala a podívala se na ně z nadhledu, bez zbytečných emocí. Tak jsem měla možnost sama sobě přiznat, že styl podnikání, kterým jsem se 15 let zabývala,  jednoduše není můj šálek kávy. Trvalo mi to poměrně dlouho, jelikož MLM je obchodní systém, který nabízí skvělé možnosti a mnohému mě naučil.

Velmi dobře znám ten pocit, kdy se v podnikání dostaví situace, která se zdá být bezvýchodná. Strach, beznaděj, snížení vlastní sebehodnoty a sebevědomí. Je opravdu obtížné v takovém stavu nahlížet na danou situaci  jako na výzvu. Pozor! Pokud se nacházíte v takovém rozpoložení, pak ze se sebe děláte oběť!

Začněte se řídit pravidlem:  „ Co tě nezabije, to tě posílí“

  •  Přijměte danou situaci, podívejte se na ni z nadhledu, a co pro vás bude znamenat z dlouhodobého hlediska.
  •  Přijměte fakt, že podnikání je život a život je změna. Proto nelpěte na přesně daných plánech, které jste vašemu podnikání nalinkovali. Vaše podnikání i život se neustále vyvíjí a je v pohybu.
  •  Přijměte tyto zákonitosti a přestanete se chovat jako oběť.
  • Přijměte, že jednou se v podnikání daří a jindy to dře.

Vždy v takové chvíli, kdy to dře, se ale podívejte po časové ose zpět. Jak vypadalo vaše podnikání před rokem, před třemi lety nebo co jste dělali před pěti či deseti lety?

Jestliže z dlouhodobého hlediska vidíte pokrok, pak je to jasný důkaz, že jdete správnou cestou.

Každý další neúspěch už budete přirozeně brát jako výzvu a další možnost jak své podnikání posunout dál. Přijmete takové situace, jako součást podnikání a vašeho života, tak jako se střídá noc a den. Navíc četnost nepříznivých situací ve vašem podnikání se snižuje

Oproti tomu, pokud z dlouhodobého hlediska nevidíte žádný posun ve vašem podnikání, cítíte se mizerněji a každá taková nepříznivá situace vás dostane do ještě větších potíží, pak byste se měli zamyslet nad tím, co děláte.

Vidíte momentální situaci jako téměř neřešitelnou, pochybujete o vašem podnikání  i sobě samém. Dostáváte se do emocionální bouře, která může vést i k vážným zdravotním a psychickým následkům. Stáváte se obětí vašich myšlenek. Ztrácíte schopnost celou situaci rychle a efektivně řešit. Bohužel, v takovém stavu se nepříznivé situace budou s největší pravděpodobností opakovat…

Jak najít řešení?

Abyste našli takovou činnost, která vás bude bavit a naplňovat je nezbytné poznat sám sebe. Jaké jsou vaše silné stránky, jaká je vaše energie, po čem touží vaše skutečné JÁ, které je většinou zahrabané tam někde pod nánosy starých přesvědčení a dosavadních negativních zážitků.

Pokud jste ochotni přijmout a podívat se z nadhledu na vaše neúspěchy, pak také dokážete rozeznat, kdy vás omezují negativní přesvědčení, a kdy jednáte na základě své vnitřní touhy a své velkoleposti. Pak přirozeně dokážete najít nejvhodnější řešení dané situace.

Otázky k zamyšlení:

Kdy máte sklon chovat se jako oběť?

Co s tím hodláte dělat?

Co vnímáte jako svůj momentální problém?

Co je pro vás nyní výzvou?
Podělte se o své zkušenosti a postřehy do komentáře pod článkem 🙂

Jana Červenková
Díky vlastním zkušenostem s pracovním vyhořením ukazuje „vyšťaveným podnikatelům“, jak probudit vnitřní sílu a posílit osobní odolnost v období, kdy se nedaří.
Více o Janě najdete zde>>>
Jana je autorka e-booků 3 důvody, proč pracovně stagnujete a Jak pracovně nevyhořet
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.